cabecera
 
   
 


Jornada Gestió del Temps en Valéncia i Alacant

Valencia - 12 de maig - Seu de lONCE
Alacant -  19 de maig - Seu de lONCEValorat/a mutualiste:

Es freqent entre directius i mandos intermijos la sensacio de que el temps del que disponen es insuficient,  son continues les queixes i verbalitzacions que aixina ho demostren, “ tinc molt treball” “no conseguixc aplegar a tot” , “no tinc temps per a res” , “ me falten hores al dia” “no done abast”, “vaig de cap”.

La gestio i ladministracio del temps es una habilitat necessaria sobre tot per a directius i mandos intermitjos que se veuen obligats a conjugar les seues propies tasques i coordinar les dels seus faeners en el temps disponible.  

Una gestio inefica del temps favorix la sobrecarrega de tasques, la disminucio de la  productivitat, no complir en els determinis planificats allargant la jornada laboral mes de lo necessari, lo que resta temps empleat en la familia, en les activitats doci i en un mateix, tot aixo pot aplegar a ser una font d'estrs important, produir malestar emocional i repercutir finalment en nostra salut. Hui en dia sabem que un professional satisfet es tambe un professional mes efica.

Lobjectiu desta jornada es promocionar la salut aportant ferramentes i estrategies practiques que els ajuden i capaciten per a deprendre a gestionar de forma correcta lus que  fem del temps, prenent consciencia dels habits inefectius empleats i els temps desperdiciats,  millorant aixina nostra calitat de vida i nostra productivitat.


Programa: 

1. Introducci

2. Caracteristiques del temps

3. Les lleis del temps

4. Ventages duna gestio efica

5. Habits que influixen en la gestio del temps

6. El cicle de la gestio del temps. Estrategies practiques.

7. Els lladres del temps. Estrategies practiques.


Dirigit a: Centres d'Atencio a Persones en discapacitat

Data:   12  de  05   de   2017

Horari:  de   10:00   a   13:00 H.

Ubicacio:   DELEGACIO DE LONCE EN VALENCIA  
AVDA. RAMN I CAJAL,  N 13


Entrada lliure fins completar aforament.
CONFIRME la seua assistencia en:
info@feadcv.com
626 272 423


Pot assistir i participar en lo mes rellevant desta jornada en #ACTIVAONCADIS en: 


 
FEAD
Av/ Cortes Valencianas 41 - 1 G - Despacho 9
46015 (Valencia)
Tlf: 626 27 24 23
Pgina realizada por Meganet Informtica S.L.